Sản phẩm thêu

Sản phẩm của chúng tôi chủ yếu được tạo ra bởi các nghệ nhân thủ công mỹ nghệ lành nghề, lưu giữ những nét truyền thống của văn hóa Việt Nam kết hợp với phong cách thiết kế và cách phối màu hiện đại. Theo đúng giá trị cốt lõi đầu tiên của Nguyễn Hoàng: "Tiếp tục giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy nghề truyền thống qua các sản phẩm thủ công mỹ nghệ với kỹ thuật tinh xảo và tỉ mỉ. Đồng thời giới thiệu rộng rãi trên thế giới tinh hoa văn hóa Việt Nam."

CÁC SẢN PHẨM KHÁC